Alva Petersson West

Visit Denmark

Detta var en gruppuppgift i kursen Digital design och Designsystem. Briefen:

"Välj ett land och skapa en sida som säljer landets bästa sidor. Tänk att det ska fungera som en turistsida där en besökare ska kunna få information om landet och det ska framförallt ge besökaren en så pass bra känsla att de vill åka dit. Tänk att bild och video säger mer än långa texter."

I projektet lades stor vikt på analysarbetet, att lära oss och testa på olika analysproccesser. Vi jobbade då mycket med målgruppsanalys, varumärkesanalys, omvärldsanalys, konkurrentanalys, segmenteringskarta och stylescapes. Sedan bestäma och designa upp gränssnittet för hela webbsidan. Nedan ser ni bilder på landningssidan och sen de två andra sidorna som jag hade ansvar att designa upp.